iSPOT-D: Wij zoeken mensen met een depressie

Voor dit onderzoek worden momenteel geen deelnemers geïncludeerd.

Wij zoeken mensen met een depressie voor wetenschappelijk onderzoek

Voelt u zich op dit moment somber?
Bent u tussen de 18 en 65 jaar?
Spreekt u goed Nederlands?

Deelname houdt in:

  • (Her)starten met een antidepressivum
  • Twee onderzoeksdagen van ca. 6 uur
  • Acht belafspraken van ca. 15 minuten
  • Een maximale vergoeding van € 280

iSPOT-D Depressie onderzoek

Internationaal Biomarker-Depressie onderzoek

Nijmegen, 26 maart 2009 – Uit onderzoek komt naar voren dat Antidepressiva slechts bij 40-60% van de patiënten aanslaan, terwijl pijnstillers bij bijna iedereen werken. Hoe kan dit? En vooral, hoe kan dit verbeterd worden? Om deze vragen te beantwoorden is Brainclinics in een internationaal samenwerkingsverband gestart met het grootste Biomarker-onderzoek bij Depressie ooit uitgevoerd. In totaal zullen bijna 3000 mensen onderzocht worden op genetisch materiaal, hersenactiviteit en psychologische variabelen. In Nederland zal dit onderzoek officieel  per 1 april 2009 beginnen. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot biomarkers – ofwel indicatoren aan de hand waarvan ingeschat kan worden of iemand wel of geen profijt zal hebben van een bepaald antidepressivum.

Gezocht: Depressieve mensen voor internationaal depressie onderzoek

Onderzoeksinstituut Brainclinics zoekt mensen met een depressie voor een groot internationaal onderzoek naar depressie en het doelmatiger inzetten van antidepressiva.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en is ingeschreven in het NIH Trial Register.

Onderzoek

Depressieve klachten komen vaak voor. De WHO voorspelt dat depressie rond 2020 wereldwijd de op één na grootste ziektelast zal zijn. Dit onderstreept de dringende behoefte om factoren te vinden die de meest doelmatige behandelingen kunnen voorspellen. Momenteel zijn er geen nauwkeurige predictoren over hoe patiënten zullen reageren op behandeling met antidepressiva. Momenteel wordt antidepressieve medicatie op basis van ‘trial en error’ voorgeschreven.

Het doel van dit onderzoek is om door middel van een combinatie van psychologische, genetische en neurofysiologische maten, te voorspellen welk antidepressivum voor patiënten met depressie het meest effectief zal zijn.

Wie kunnen er meedoen?

Voor deze studie zoeken wij depressieve mannen en vrouwen tussen de 18-65 jaar die Antidepressiva zullen gaan gebruiken (voor te schrijven door de huisarts). Voor specifieke in- en exclusiecriteria zie informatie iSPOT-D deelnemers.

N.B. het gaat hier NIET om nieuwe antidepressiva maar om bestaande antidepressiva.

Uw deelname en tijdsinvestering

Meedoen aan het onderzoek betekent dat we u over een periode van een jaar, twee volledige dagen (met exact 8 weken ertussen) op onze vestiging verwachten voor klinische (o.a. psychologisch interview), fysiologische (o.a. bloedafname, urine tox-screen, qEEG) en neuropsychologische testen. Daarnaast zullen we u gedurende dat jaar vragen om 8 keer een internetvragenlijst in te vullen en zal er telefonisch contact met u worden opgenomen. Het telefonische interview en het invullen van de internetvragenlijst duren samen ongeveer 40 minuten per keer. De vergoeding bedraagt 280 euro na afronding van het hele onderzoek.

Algemene informatie over de iSPOT onderzoeken

Onderzoeksinstituut Brainclinics richt zich op toegepast onderzoek in het veld van  ‘Personalized Medicine’. Met de iSPOT studies werken in Nederland Brainclinics en de Radboud Universiteit Nijmegen samen. Het onderzoeksteam bestaat uit psychologen en een orthopedagoog. De onderzoekscoördinator is tevens promovendus aan de Radboud Universiteit.

Het iSPOT onderzoek wordt internationaal uitgevoerd en heeft als doel objectieve indicatoren vast te stellen voor het optimaliseren van diagnostiek en behandeling van Depressie en ADHD. (resp. iSPOT-D en iSPOT-A). Het iSPOT onderzoek wordt gefinancierd door de ‘Brain Resource Company’. Er is dus geen sprake van financiering vanuit de farmaceutische industrie. De ‘Brain Resource Company’ is een Australisch bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ‘Personalized Medicine’.

Beide trials staan geregistreerd in het NIH Trial Register  en hebben de goedkeuring van de medische ethische toetsingscommissie.