iSPOT-A: wij zoeken kinderen met ADHD

Voor dit onderzoek worden momenteel geen deelnemers geïncludeerd.

Ben je tussen de 6 en 17 jaar en heb je AD(H)D?

Ook zoeken we nog jongens van 8 of 9 jaar zonder ADHD (geen gebruik van medicatie)

Deelname houdt in:

  • Twee onderzoeksdagen van ca. 5 uur
  • Twee belafspraken van ca. 20 minuten
  • Een maximale vergoeding van € 120,-
  • Gebruik van methylfenidaat (bv Ritalin)

Meld je aan voor het onderzoek met behulp van de informatie op deze pagina.

Achtergrondinformatie iSPOT-A onderzoek (ADHD)

Informatie voor ouders/voogd van potentiële deelnemende kinderen

Verder onderaan deze pagina is ook de informatie voor het deelnemende kind in begrijpelijke taal terug te vinden.

De iSPOT-A studie is een groot internationaal onderzoek naar ADHD en de behandeling van ADHD met Ritalin. Het doel is om in de toekomst ADHD beter te kunnen diagnosticeren en betere voorspellingen te kunnen maken over welke kinderen baat of geen baat zullen hebben bij een behandeling met Ritalin. Uw kind zal binnen de richtlijnen van het onderzoek moeten vallen om mee te kunnen doen. De belangrijkste richtlijn is dat er een indicatie moet zijn om behandeling met Ritalin te starten. Dit wordt bepaald door de eigen huisarts en de behandeling zal plaats vinden onder zorg en toezicht van de eigen huisarts.

Wanneer de behandeling plaats zal vinden door de eigen behandelende huisarts, dan zullen wij contact met hem opnemen om de deelname van uw kind te overleggen. Van de arts wordt verder geen actieve deelname aan het onderzoek verwacht, maar mogelijk dat deelname tot een klein uitstel van behandeling kan leiden, gezien de eerste metingen gedaan moeten worden wanneer uw zoon/dochter nog niet begonnen is. Brainclinics zoekt ook samenwerking met huisartsen en helpt graag met voorlichting. Artsen kunnen hier meer informatie vinden.

Er worden ook kinderen gezocht zonder ADHD. Zij zullen dezelfde metingen ondergaan als kinderen met ADHD. Echter, er zal geen behandeling met methylfenidaat gestart worden. Richtlijnen zullen, zowel telefonisch vóór uw bezoek aan Brainclinics als tijdens het eerste bezoek, nagevraagd/onderzocht worden om te bepalen of uw kind aan het onderzoek kan meedoen in de controle-groep zonder AD(H)D.

Deelname aan het onderzoek houdt in dat we in totaal 2 keer telefonisch contact met u en uw zoon/dochter opnemen en dat we u en uw zoon/dochter op twee momenten op de praktijk verwachten voor metingen in het kader van het onderzoek.

Hieronder een overzicht van procedures op verschillende momenten van het onderzoek:

Selectieprocedure
Telefonisch zullen wij u vragen stellen over de klachten van uw kind om in te schatten of hij/zij mee kan doen aan het onderzoek. Het is noodzakelijk dat wij contact kunnen opnemen met de huisarts, omdat die meebeslist of uw kind geschikt is voor het onderzoek.

Screening: Dag 0
Tijdens het eerste uitgebreide interview zullen wij u en uw kind vragen stellen over zijn/haar klachten om zo nauwkeuriger te bepalen of uw zoon/dochter aan het onderzoek mee kan doen of niet. Deze interviews vinden plaats in de praktijk van Brainclinics te Nijmegen. De screening duurt ongeveer 1-2 uur.

Voormetingen: Dag 0
De voormetingen zullen op dezelfde dag en plaats zijn als de screening (Brainclinics). Bij de voormetingen zal uw kind allereerst een internetvragenlijst op de computer invullen. Daarna wordt EEG gemeten, terwijl uw kind testen op de computer doet. Nadat de EEG meting klaar is, zal uw kind nog enkele neuropsychologische testen doen die onder andere meten hoe goed het geheugen en aandacht werkt. Aan het einde van de sessie vragen we uw kind te spugen in een bakje. Dit speeksel zal gebruikt wordt voor het testen van genetica. Soms vragen we aan wat oudere kinderen of ze in een potje willen plassen. Dit is om uit te sluiten dat er sprake is van verslavingen of zwangerschap. De voormetingen duren ongeveer 4 uur. Afsluitend geven we u 2 vragenlijsten mee die over het gedrag van uw kind gaan, 1 voor u en 1 voor de leraar van uw kind.

Behandeling
Na de voormetingen kan uw kind beginnen met Ritalin. De onderzoeksarts of de eigen behandelend arts van uw kind, zal u en uw kind voorlichten over het gebruik van Ritalin. Hij zal overleggen hoe en wanneer uw kind Ritalin het beste kan gebruiken. Als uw kind tussentijds gestopt was, mag hij/zij na de voormetingen weer behandeld worden met Ritalin.

Kinderen zonder ADHD (de controlegroep) krijgen geen medicatie!

Nametingen: Week 6
Na ongeveer 6 weken zullen de nametingen plaatsvinden. Deze metingen zullen dezelfde zijn als de voormetingen op dag 0, behalve dat uw kind niet meer in een potje hoeft te spugen. Ook vragen we u en de leraar van school weer dezelfde vragenlijst over uw kind te willen invullen als tijdens de voormetingen op dag 0. De nametingen duren ongeveer 5 uur.

Follow-up 1 (week 24, half jaar na de eerste voormetingen)
In een telefonisch gesprek, zullen we vragen hoe het met uw kind gaat en of hij/zij nog steeds Ritalin gebruikt. We vragen of er wijzigingen zijn in eventueel ander medicatiegebruik en in de lichamelijke gezondheid van uw kind. Daarnaast zal uw kind thuis een internetvragenlijst invullen. Ook vragen we u en de leraar van school om dezelfde vragenlijst over uw kind te willen invullen als tijdens de voormetingen op dag 0. De follow-up duurt ongeveer 20 minuten.

Follow-up 2 (week 52, een jaar na de eerste voormetingen)
Dit is de laatste meting van het onderzoek en is gelijk aan follow-up 1 (telefonisch gesprek met u, internetvragenlijst voor uw kind en vragenlijsten voor u en de leraar van uw kind).

Extra informatie iSPOT-A studie: kind/tiener dat mogelijk wil meedoen als gezonde proefpersoon

Op deze website kun je wat meer lezen over een onderzoek naar ADHD. Hier zoeken we ook kinderen en tieners voor die geen ADHD hebben. Het onderzoek heet iSPOT-A. In Nederland zijn er veel kinderen met ADHD. Kinderen met ADHD voelen zich vaak heel druk. Zo vinden ze het bijvoorbeeld moeilijk om stil te zitten in de klas of om huiswerk te maken. Veel kinderen met ADHD gebruiken medicijnen, zodat ze zich rustiger kunnen voelen.

Wij willen meer leren over wat ADHD is. Ook willen we graag bekijken hoe kinderen/tieners zonder ADHD verschillen van kinderen met ADHD. Hiermee kan jij ons helpen.

Wanneer je meedoet, vragen we of je twee keer naar Brainclinics in Nijmegen wilt komen. De eerste keer zal de onderzoeksleider/ster uitleggen wat er gaat gebeuren. Ook zal hij/zij vragen of je nog steeds zin hebt om mee te doen. Verder worden aan jou en je ouder/voogd vragen gesteld om te bekijken hoe het thuis en op school met je gaat.

Daarna ga je naar het lab waar de onderzoeksleider/(ster) vraagt of je in een potje wilt spugen. Ook gaat hij/zij dan je hersengolven meten, terwijl jij testjes op de computer gaat doen. In totaal duurt deze eerste dag ongeveer 5 uur. Je krijgt tussendoor wel pauze om bijvoorbeeld even wat te eten.

Na 6 weken vragen we of jij en je ouder/voogd weer een keer naar Brainclinics willen komen. Dan zullen we dezelfde vragen stellen als de eerste keer. Ook gaan we dan weer je hersengolven meten en ga je testjes op de computer doen. Dit duurt in totaal ongeveer 4 uur.

Daarna hoef je niet meer naar Brainclinics komen. Maar we willen dan nog wel graag weten hoe het met je gaat. Daarom gaan we jou en je ouder/voogd nog 2 keer thuis opbellen om wat vragen te stellen. Ook vragen we je dan een vragenlijst op internet in te vullen. Die vragen mag je samen met je ouder/voogd invullen.

Wanneer je nog vragen hebt over het iSPOT-A onderzoek dan kun je naar Brainclinics bellen. Je kunt natuurlijk ook je ouder/voogd vragen om te bellen.

Informatie voor deelnemer iSPOT-A studie: kind/tiener met ADHD

Op deze webpagina kun je wat meer lezen over een onderzoek naar ADHD. Het onderzoek heet iSPOT-A. Jij kan meedoen omdat je misschien ADHD hebt en daar medicijnen voor gaat slikken. Deze medicijnen kunnen er voor zorgen dat je je rustiger in je hoofd gaat voelen en dat je beter stil kunt zitten.

Wij willen meer leren over wat ADHD is. Ook willen we graag bekijken bij welke kinderen/tieners deze medicijnen het beste werken. Wanneer jij mee doet, help je ons daar mee.

Wanneer je meedoet, vragen we of je twee keer naar Brainclinics in Nijmegen wilt komen. De eerste keer zal een mevrouw van het onderzoek uitleggen wat er gaat gebeuren. Ook zal ze vragen of je nog steeds zin hebt om mee te doen. Verder gaat ze aan jou en je ouder/voogd vragen stellen om te bekijken hoe het thuis en op school met je gaat.

Daarna ga je naar het lab waar een andere mevrouw vraagt of je in een potje wilt spugen. Ook gaat ze dan je hersengolven meten, terwijl jij testjes op de computer gaat doen. In totaal duurt deze eerste dag ongeveer 5 uur. Je krijgt tussendoor wel pauze om bijvoorbeeld even wat te eten.

Na de eerste dag, ga je beginnen met het slikken van medicijnen. Daarvoor ga naar je huisarts of naar een dokter die bij Brainclinics werkt. De dokter zal misschien ook nog wat vragen stellen. Ook geeft hij/zij je een recept mee, waarmee je samen met je ouder/voogd de medicijnen bij de apotheek kunt gaan ophalen.

Na ongeveer 6 weken vragen we of jij en je ouder/voogd weer een keer naar Brainclinics willen komen. Dan zullen we dezelfde vragen stellen als de eerste keer. Ook gaan we dan weer je hersengolven meten en ga je testjes op de computer doen. Dit duurt in totaal ongeveer 4 uur.

Daarna hoef je niet meer naar Brainclinics komen. Maar we willen dan nog wel graag weten hoe het met je gaat. Ook willen we kijken hoe het gaat met het slikken van de medicijnen. Daarom gaan we jou en je ouder/voogd nog 2 keer thuis opbellen om wat vragen te stellen. Ook vragen we je dan een vragenlijst op internet in te vullen. Die vragen mag je samen met je ouder/voogd invullen.

Wanneer je nog vragen hebt over het iSPOT-A onderzoek dan kun je naar Brainclinics bellen. Je kunt natuurlijk ook je ouder/voogd vragen om te bellen.